Uitzenden en Detacheren

Uitzenden & Detacheren vormt de kern van onze dienstverlening. We helpen bedrijven met hun flexibele behoeften om personeel in te vullen bij openstaande vacatures. We werven kandidaten die passen bij het bedrijf en de functie en verzorgen het gehele plannings- en verloningsproces.

Uitzenden

Uitzenden is het ter beschikking stellen van personeel aan derden op basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding. De werknemer heeft dus een flexibele arbeidsovereenkomst die op ieder gewenst moment door de werkgever beëindigd kan worden. Zo kun je een functie snel en flexibel oplossen.

Als uitzendbureau kunnen wij meer flexibiliteit bieden dan normaal. Het contract loopt gedurende een project of voor een bepaalde periode. Zo blijf je flexibel, maar is de werknemer toch aan jou gebonden.

Detacheren

Detacheren is het ter beschikking stellen van personeel op basis van een arbeidsovereenkomst. De werknemer krijgt van ons een arbeidsovereenkomst aangeboden voor de duur van een project of voor een bepaalde periode. De werknemer heeft dan recht op een vast aantal uren en doorbetaling bij ziekte.

Detachering is een oplossing voor jouw organisatie als je op tijdelijke basis één of meerdere (extra) werknemers wilt inzetten. Dit kan het geval zijn als medewerkers uit uw reguliere bezetting afwezig zijn door ziekte of verlof. Maar ook in geval van een tijdelijke behoefte aan extra kennis of capaciteit – zoals tijdens een project of een piekmoment – kan de aanpak van UZN als detacheringsbureau uitkomst bieden.